यस गौरीशंकर गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ । समृद्ध गौरीशंकर गाउँपालिकाको लागि वातावरणिय सन्तुलन सहितको अभियान

संक्षिप्त परिचय

नेपालको ३ नं. प्रदेश अन्तर्गत पर्ने दोलखा जिल्ला अवस्थित गौरीशंकर गाउँपालिका नेपालको संविधान धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका मध्ये एक हो । नेपाल र दोलखा जिल्लाकै प्रसिद्ध गौरीशंकर हिमालबाट यस गाउँपालिकाको नाम रहन गएको हो। प्रसिद्ध च्छो-रोल्पा हिमताल पनि यसै गाउँपालिकाको भूगोल भित्र पर्दछ|

Gaurishankar Rural Municipality is located in Dolakha District, Province No. 3. It is a local body formed in accordance to Article 295, sub-article 3, of the Constitution of Nepal. It is also home of Mount Gaurishankar, by which the rural municipality derives its name, as well as notable Tsho-Rolpa Glacial Lake, a site to behold on its own as well a popular tourist hotspot.