FAQs Complain Problems

गौरीशंकर गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभाको प्रथम अधिबेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्य २०७९/८० को केही झलकहरु ।