FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गौरीशंकर गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन । ७८/७९ 09/08/2021 - 16:45 PDF icon aarthik ain 7879.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि ,२०७७ ७७/७८ 04/18/2021 - 16:29 PDF icon laingik hinsa nibaran kossh.pdf
गौरीशंकर गाउपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय संचित कोषबाट केहि रकम खर्च गर्ने र बिनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७७/७८ 04/18/2021 - 16:26 PDF icon sthaniya sanchit kosh.pdf
सवारी साधन संचालन कार्यविधि ,२०७७ ७७/७८ 04/18/2021 - 16:24 PDF icon sawari sadhan sancha;an.pdf
अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सिबिआर सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्था छनौट सम्बन्धि मापदण्ड ,२०७७ ७७/७८ 04/18/2021 - 16:22 PDF icon apanga punasthapana.pdf
बाताबरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन ,२०७७ ७७/७८ 04/18/2021 - 16:17 PDF icon batabaran tatha.pdf
High Tech Nursery स्थापना,संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि ,२०७६ ७७/७८ 04/18/2021 - 16:02 PDF icon High_Tech Nursery Mgmt_Karyabidhi_2076_Gaurishankar.pdf
गौरीशंकर गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन ,२०७७ ७७/७८ 04/18/2021 - 16:00 PDF icon 4_1_2_Biniyojan Aain_2077.pdf
गौरीशंकर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७७ ७७/७८ 04/18/2021 - 15:59 PDF icon 4_1_1_Aarthik Aain_2077.pdf
२०७७/७८ को जम्मा स्रोतगत बजेट सिमा ७७/७८ 07/19/2020 - 18:27 PDF icon budget final 7778.pdf

Pages