FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको आ.व २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तपसिल बमोजिमको कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक रामेछाप र दोलखा जिल्लाका कृषक, कृषि फार्म, कृषि कम्पनी, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुलाई प्रस्ताब आह्वानको सूचना ।

Invitation for Bids

डिप बोर्डिंग निर्माण कार्यका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: