FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

वि. न. ०१/०८०/०८१, ०२/०८०/०८१ को अ. हे. ब. र अनमी पदको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !

वि. न. ०१/०८०/०८१, ०२/०८०/०८१ को अ. हे. ब. र अनमी पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !

सहकारी संस्थाहरुको वार्षिक समिक्षा तथा अन्तरकृयात्मक कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना !