FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

गौरीशंकर गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभाको प्रथम अधिबेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्य २०७९/८०

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

गौरीशंकर गाउँपालिकाको नबौ गाउँसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम २०७८-२०७९ ।

दस्तावेज: