FAQs Complain Problems

समाचार

कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको आ.व २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तपसिल बमोजिमको कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक रामेछाप र दोलखा जिल्लाका कृषक, कृषि फार्म, कृषि कम्पनी, कृषक समूह तथा कृषि सहकारीहरुलाई प्रस्ताब आह्वानको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: